Disclaimer

Onze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en is bedoeld om u informatie over onze producten te verstrekken. Wij streven ernaar om onze website voortdurend actueel te houden, maar kunnen er niet voor instaan dat bepaalde inhoud niet meer volledig of actueel is.

Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Onze website kan links bevatten die leiden naar websites van derden die niet door ons gecontroleerd en of onderhouden worden. Voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites zijn wij niet aansprakelijk.

Copyright

Het is niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te vermenigvuldigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Green Lab. Op al onze producten, concepten en gerealiseerde ontwerpen is het algemeen geldende auteurs- en licentie- of gebruiksrecht van toepassing.

Volg ons op insta Collectie bekijken Product bekijken Lezen